Privacyverklaring

Om je te kunnen begeleiden vertrouw je mij je persoonsgegevens toe. Natuurlijk ga ik hier zorgvuldig mee om. Hoe ik dat doe staat hieronder beschreven.

 1. De persoonsgegevens kunnen uit de volgende gegevens bestaan:
  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Gegevens werkgever en/of opdrachtgever
  • Functie
  • Curriculum Vitae
  • Competenties en interessegebieden
  • Gespreks- en reflectieverslagen
  • Inhoud communicatie
  • Rapportage Persoonlijkheidstest
  • Gemaakte oefeningen en opdrachten
 2. Doel verwerkingen
  Je gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  • Communicatie via mail en/of telefoon met jou en eventueel je werkgever (alleen met jouw toestemming) voor een goede afstemming m.b.t. doel en proces van de coaching, niet over de inhoud van onze gesprekken.
  • Voor mijn administratie zoals planning, boekhouding, dossiervorming; het sturen van offertes en facturen.
 3. Verstrekken aan derden
  In principe verstrek ik je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor bijvoorbeeld afstemming met een hulpverlener of andere betrokkene in het kader van je coachtraject. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
  Indien van toepassing verstrek ik je naam en email adres aan de leverancier voor testen, zodat je deze kunt afnemen. Zij hebben een eigen Privacy Statement.
  Wanneer een derde partij inzage zou kunnen krijgen in jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een accountant of ICT- deskundige, dan wordt via een verwerkingsovereenkomst vastgelegd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 4. Inzage, wijzigen en bewaren van persoonsgegevens
  Je kunt altijd vragen om je persoonsgegevens in te zien. Uiterlijk binnen 1 maand ontvang je een overzicht van die gegevens. Als daaruit onjuistheden blijken dan kunnen we je gegevens aanpassen. Je gegevens worden volgens de wettelijke richtlijnen bewaard.
 5. Beveiliging
  Ik neem het beveiligen van je gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan alsjeblieft zo snel mogelijk contact met me op via annelies@petta.nl.
 6. Klachten over de verwerking
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact met mij opnemen via annelies@petta.nl en je klacht kenbaar maken. Mochten we er niet uitkomen, dan kun je ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.