Effectief samenwerken en doelen bereiken

Organisatieadvies voor effectieve samenwerking

Wat kan ik er als leidinggevende aan doen?

 

logo Petta Coaching en advies
Annelies van Schaik - praktijksessie

Bepaalde zaken lopen niet lekker, maar wat speelt er precies? Wat kunnen we eraan doen?

Organisaties worden met vele vragen en uitdagingen geconfronteerd, vooral waar het gaat over de relatie mens en organisatie. Het kan gaan over onderlinge communicatie, besluitvormingsprocessen, omgangsvormen, betrokkenheid, motivatie e.d.

Als buitenstaander met een frisse blik en kennis van zaken kan ik jou en je organisatie helpen scherp te krijgen wat de oorzaak en essentie van het probleem of de vraag is en wat er nodig is om het probleem op te lossen of te werken aan verbetering. Soms is dit al voldoende om er zelf mee verder te gaan. Zo niet, dan kan ik via doelgerichte interventies helpen om te werken aan verbetering.

Vragen die kunnen spelen

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat we als bedrijf samen voor de bedrijfsdoelen staan?
  • We zijn een nieuw team? Hoe maken we een goede start met elkaar?
  • Ik voel dat er allerlei zaken spelen in dit team. De sfeer is niet goed en mensen raken gedemotiveerd. Wil jij met ze gaan praten en kijken wat nodig is?
  • We overwegen een paar afdelingen samen te voegen. Hoe betrekken we de medewerkers er goed bij en laten we het zo soepel mogelijk verlopen?
  • In ons MT is het voor ons moeilijk om op een open, rustige en constructieve manier met elkaar in gesprek te zijn. Dat kost veel energie en tijd. Kun je ons helpen dit te verbeteren?

Ik heb vele jaren ervaring met het ontwikkelgericht begeleiden van mensen en organisaties. En zet mijn kennis en ervaring graag in als sparringpartner van jouw organisatie

Een diagnose van de kern van het probleem vormt de basis voor de interventie

boeken / vakliteratuur

Wat kun je verwachten?

Diagnose  >  kern van het probleem  >  interventie

Na een kennismaking, een uitgebreide intake en een analyse van de situatie kom ik tot een diagnose, benoem de kern van het probleem en kom met een voorstel voor interventies. Op basis daarvan bepaal je of, en op welke manier je uitvoering wilt geven aan het interventievoorstel.

Indien gewenst kan ik zelf uitvoering geven aan het interventievoorstel. Daar waar dit buiten mijn competenties of reikwijdte ligt, kunnen anderen ingezet worden. Ik maak deel uit van een samenwerkingsverband met een aantal adviseurs en coaches die, indien nodig, aanvullend ingezet kunnen worden. (zie ook bij Annelies van Schaik)

Het eerste intakegesprek, inclusief kennismaking, is gratis en vrijblijvend. Voor een vervolg-intake, analyse en advies op maat ontvang je een offerte.

Wat anderen over mij zeggen

“Topcoach! Ze gaat uit van de behoefte van haar klant en past haar kennis daarop aan” – Manager Overheid

“Annelies houdt de kern vast. Resultaatgericht, integer, zorgvuldig.” – Stafmedewerker grote zorgorganisatie

Wat breng ik mee

  • Leiderschap over mezelf. Diverse malen moest ik in het buitenland mijn plek en werk vinden, ook bij terugkomst in Nederland. Dit leidde in 2010 tot het starten van mijn eigen onderneming.
  • Ontwikkelgericht werken met mensen in binnen- en buitenland. In overheid, bedrijfsleven, non-profit en not for profit sector.
  • Advisering en begeleiding van organisaties in samenwerking, leiderschap, interne communicatie, draagvlak, betrokkenheid en zeggenschap van medewerkers,
  • Relevante scholing: Interventiekunde, Executive coaching, Teamcoaching, Management en beleid en een Agogische opleiding als basis.
  • Een breed scala aan gevolgde cursussen en trainingen in coachingsmethodieken, waaronder Voice dialogue, Speels coachen, Mindfulness in coaching en Loopbaancoaching.

Individu versus organisatie.

Respect, verbinding, integriteit, helderheid, communicatie …

Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Waar willen we naartoe?

Kennis maken? Maak meteen een afspraak.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen kijken we wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen. Bel me direct op 06 141 50 541 of mail me via info@petta.nl. Of laat hieronder een bericht achter.