Individuele Coaching

Zoals beschreven op de homepage kom je in je werk mogelijk voor uitdagingen te staan waarmee je aan de slag wilt of moet gaan. Of je vraagt je af of je nog wel op de goede plek zit. In de coaching gaan we uit van de (ontwikkel)vraag, het probleem of de behoefte waar jij mee komt. Uitgangspunt is altijd om vanuit zelfinzicht en zelfbewustzijn tot zelfsturing te komen.

Hierbij kan het gaan om vragen als:

  • "Ik moet veel dingen tegelijk doen, er komen allerlei vragen op me af, iedereen wil iets van me en dan moet ik ook nog mijn eigen werk doen! Ik kom constant tijd tekort en sta onder druk. Hoe kan ik hier mee omgaan?”
  • "De manier van werken is zo veranderd! Wil ik dit nog wel of moet ik werken aan mezelf?"
  • "Ik heb snel conflicten met mensen, doordat ik ofwel niet zeg wat ik vind, ofwel te direct ben in het uiten van mijn mening. Hoe kan ik hier verbetering in aanbrengen?"
  • “Ik geef leiding en wil me ontwikkelen tot een betere leidinggevende. Hierbij zoek ik een coach, met wie ik knelpunten en vraagstukken waar ik tegenaan loop kan bespreken."

In een coachtraject zoek je uit waar de vraag vandaan komt, wat dat met jou te maken heeft (ook in relatie tot je omgeving) en ontdek je hoe je hiermee om kunt gaan. Zo is coaching een ontdekkingstocht waarin je zelf tot inzichten, conclusies en keuzes komt en je je steeds verder ontwikkelt. Lees meer over ervaringen van anderen.......

 

Team Coaching

Bij teamcoaching richt ik me op kleine teams tot vijf à zes mensen. Hierbij kan het gaan om nieuw samengestelde teams die een goede start willen maken in de samenwerking. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om teams die hun samenwerking willen verbeteren, die tot een heldere rolverdeling willen komen en hun kwaliteiten in beeld willen brengen of een gezamenlijke koers willen bepalen. 

Als teamcoach richt ik me op het stimuleren van het team, gebruikmakend van de aanwezige kwaliteiten en inzichten, zodat het team zelfstandig de beoogde doelstellingen kan bereiken.

Na een uitgebreide intake met de opdrachtgever en een analyse van de vraag en de context worden de aanpak en invulling van de teamcoaching bepaald. 

Intervisiecoaching

In steeds meer organisaties wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd door het vormen van intervisiegroepen.

Intervisie is een manier van leren in groepen gelijkgestemden volgens een gestructureerd, zelfsturend leerproces met als doel het vergroten van de professionaliteit.  

Bij intervisiecoaching gaat het om het kortdurend, tijdelijk begeleiden van intervisiegroepen bij aanvang van het leerproces, zodat de intervisiegroep zelfstandig verder kan en de effectiviteit, het eigenaarschap en de slaagkans wordt vergroot. 

Na een uitgebreide intake met de opdrachtgever en een analyse van de vraag en de context worden de aanpak en invulling van de intervisiecoaching bepaald.

 

Neem contact op