Achtergrond

Annelies van SchaikMijn loopbaan speelde zich af in Nederland en Latijns-Amerika, altijd werkend op het snijvlak van ontwikkeling van mensen en organisaties. De eerste tien jaar in het sociaal cultureel werk. Daarna ruim vier jaar in Guatemala als organisatieadviseur voor boeren- en vrouwen-organisaties en als supervisor voor Nederlandse studenten in Midden-Amerika.

Terug in Nederland volgde ik in 1995 een opleiding voor Management en Beleid en had ik zelf een loopbaancoach. Sinds die tijd werkte ik in Nederland (en tussendoor nog drie jaar in Bolivia) als loopbaanadviseur, coach, assessor, projectleider en senior adviseur personeels- en organisatieontwikkeling. 

Al die tijd heb ik me via trainingen en cursussen verder ontwikkeld. Na de opleiding tot Executive Coach in 2009 ben ik begin 2010  zelfstandig coach en loopbaanadviseur geworden. Sindsdien werk ik voor diverse opdrachtgevers

Uitgangspunten

Wanneer mensen het werk doen dat bij hen past, waarin ze zich prettig en gerespecteerd voelen en waarin ze hun kennis, vaardigheden en kwaliteiten kunnen benutten en ontwikkelen, dan is dit niet alleen stimulerend en motiverend voor henzelf, maar ook voor de organisatie als geheel. Zo komen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling samen. 

Bewuste en van binnen uit gemotiveerde keuzes voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanrichting kun je alleen maken vanuit zelfinzicht en zelfreflectie. Zo word je regiseur van je eigen leven en loopbaan.

Coachstijl

Mijn brede werkervaring in zowel de profit als non-profit sector, in binnen- en buitenland, hebben mij gevormd als coach. Hierdoor zijn mijn persoonlijke "antennes" sterk ontwikkeld en werk ik met open vizier. Vanuit mijn mensenkennis, betrokkenheid en inlevingsvermogen voel ik snel aan waar het werkelijk om gaat en wat op dat moment voor jou werkt en nodig is. 

Coachen zit mij in de genen. Mijn coachstijl zou je als “naturel” kunnen bestempelen en kenmerkt zich door openheid, echtheid en betrokkenheid. Het vergroten van zelfreflectie, zelfinzicht en zelfsturing staat centraal.

Ik werk doel- en resultaatgericht. Tijdens een kennismakingsgesprek bepalen we samen wat het doel en beoogde resultaat is, hoe we daar aan kunnen werken en hoe lang we daar ongeveer over gaan doen.

Afhankelijk van de coachvraag, de persoon en de situatie waarin deze zich bevindt, maak ik gebruik van diverse methodieken en instrumenten, altijd met het vooraf gestelde coachdoel, het beoogde resultaat en de persoon in kwestie voor ogen. Hierdoor is er altijd sprake van maatwerk.

Zorgvuldigheid, integriteit en respect zijn voor mij belangrijke kernbegrippen in coaching.

 

 Ervaringen van anderen 

Keurmerk en Opleiding

Ik heb het keurmerk "NOBCO/EMCC Senior Coach" en ben als zodanig aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en het European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Hiermee volg ik de Ethische Gedragscode en voldoe ik aan de eisen van Permanente Educatie en intervisie. 

Laatst genoten cursussen zijn o.a. Masterclass Voice Dialogue, Teamcoaching, Intervisiecoaching, Mindfulness in Coaching.

In november 2019 heb ik de intensieve opleiding Interventiekunde: "Meesterlijk Interveniëren" afgerond. 

Coachpool

Bij Achmea maak ik deel uit van de coachpool voor medewerkers.

Daarnaast ben ik erkend loopbaancoach voor het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en ben te vinden op het Woondiensten Employability Portal voor medewerkers van wooncorporaties.